Logo sommerfugl

lørdag den 13. september 2014

Poul Henningsen: Mod nul - ingensomheden

Mod nul

Jeg har aldrig kunnet være alene
men elsket tosomheden
Drømmen om samværet falmer
Vist kommer du når jeg kalder
og formilder de næste sekunder.
Men bag dig ser jeg det store mørke:
Ingensomheden.

'Store danskere' frimærke 2007, Poul Henningsen 1894-1967

Multitalentet Poul Henninsen (PH) døde i januar 1967. Ti dage forinden kom hans kone, Inger, hjem og fandt et papir i hans skrivemaskine. Et smukt digt, som han ikke kunne huske at have skrevet. Demens og Parkinsons sygdom ramte hjernen, og er netop også udtrykt i digtet. Det må være skræmmende for et sind at være bevidst om hvordan det falmer, hvordan glemsomheden peger mod ingensomheden. Ophøret af et "jeg", måske også før døden markeres af at hjertet holder op at slå. Det store mørke mens livets lys flakker.


fredag den 12. september 2014

Er hængning en god selvmordsmetode?

Et arketypisk billede på selvmord er hængning. Det lyder jo enkelt, en løkke om halsen, op på en stol, og spark den til side. Så dør man. Det går vist også nogenlunde hurtigt og smertefrit. En nem selvmordsmetode, eller hvad?


Statistikkerne for år 2012 viser at hængning/kvælning er den mest udbredte selvmordsmetode blandt mænd, hvor det udgør 189 af 493 selvmord. Blandt kvinder er det 48 ud af 167, men her er forgiftning, især med medicin, mere almindeligt. Faktisk er de mere brutale selvmordsmetoder blandt mænd årsagen til at der dør 3 gange så mange mænd/drenge ved selvmord som kvinder/piger, selv om antallet af selvmordsforsøg er højere på den feminine side. Selv om det tydeligvis kan lade sig gøre at begå selvmord med hængning, viser statistikkerne på den anden side også at det mislykkedes ved omkring 1/3 af forsøgene.

Min kilde til tallene her er Center for Selvmordsforskning, statistikbank.

Hvis det går sådan at jeg kommer til at lide af en uhelbredelig og freadskridende sygdom, der ikke levner mig mulighed for at have et liv som jeg ønsker at holde fast på, er det sandsynligt at jeg engang vil få brug for en god måde at sige stop på, en god selvmordsmetode. Hellere selvmord end at det bliver for elendigt.

Med andre ord selvadministreret aktiv dødshjælp. Altså har jeg tænkt over om den ret populære metode med hængning er en god måde at dø på. Det vil sige om jeg, som svækket af en svær sygdom kan forventes at kunne gennemføre det praktiske, og at jeg kan undgå at ende med alvorlige skader hvis jeg fortryder, eller nogen finder mig og vil fratage mig mit frie valg ved at gribe ind. Og min konklusion er at hængning ikke er velegnet som metode.


Når metoden ifølge statistikkerne ikke giver nogen høj sikkerhed, må det hænge sammen med at metoden er meget mere kompliceret end det umiddelbart lyder til. Der er forvirring om hvad dødsårsagen egentlig er. Om det er kvælning (blokeret luftrør), brækket hals (overrevet rygmarv), eller stop for blodforsyningen til hjernen (blokering af blodårerne)? Kvælning er en langsom og grusom måde at dø på, men er en stor risiko ved et mindre velplanlagt forsøg på hængning. Brækket hals lyder måske mindre skræmmende, men selv om brækket hals i sig selv er meget livsfarligt, er det noget andet end en misforståelse om at døden indtræder øjeblikkeligt.

Det gør den ikke. Hvis det lykkedes at blokere blodtilførslen til hjernen går der kun kort tid før bevidstløshed, og efterhånden også ødelæggende skader på grund af iltmangel i hjernen. Det er dog svært at beregne en hængning præcist rigtigt så dette lykkedes. Hvis jeg skulle gøre det, ville det kræve adskillige forsøg, men hvem skulle forsøgspersonene være?

Tidligere var hængning en udbredt henrettelsesmetode. Her må det antages at bødlen får en del øvelse, men selv her var der mange tilfælde hvor det ikke lykkedes at undgå en grusom måde at dø på. Om dette blev set som en fordel af nogle er så et gangske andet spørgsmål. Når ikke engang "øvede fagfolk" med rimelig sikkerhed kan gennemføre en hængning på en sikker måde, er det altså ikke nogen god metode. Det er lagngt fra blot et spørgsmål om at binde en løkke rigtigt, eller andet som kan formuleres i en vejledning. Det blever alt for kompliceret til at det er en "god" selvmordsmetode.

En anden problematik ved hænging er hvad der sker hvis der fortrydes, eller det ikke bliver "gjort ordentligt". Det er ikke nogen hyggelig tanke at hænge i rebet, uden kræfter til at kunne trække sig op igen, og løsne løkken om halsen. En endnu mindre hyggelig tanke er at ende med hjerneskader, og en endnu værre livssituation end før.

For mig at se må en "god selvmordstmetode" også indebære at tage hensyn til omgivelserne, og de mennesker (måske familie), som finder liget. Ud over traumet ved i det hele taget at finde et lig, er der også stor risiko for at hængning medfører et opsvulmet, misfarvet og fortrukkent ansigt. For at den der hænger sig tisser og skider i bukserne. Ekstremt dårlige minder for de efterlevende.

Kan virkelig ikke anbefales.


Logo sommerfugl